Thùng nhựa Thái Lan (hàng nhập khẩu chính thức hiệu Mỏ Neo)